คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)
December 22, 2017
รัฐมนตรีฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม “การประชุมสภามหาวิทยาลัย” ม.มหิดล
December 22, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Animal7

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14 “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมเสวนาเรื่อง: “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างไร ให้ถูกใจและถูกต้อง” ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสัตวแพทย์เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล แพทย์เฉพาะทางด้านสัตว์ต่างถิ่น อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ ศรีมนตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีกรรายการ Animal Speak

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 เรื่อง “GROW OLD HEALTHIER : Tips to Manage Common Geriatric Diseases” ในวันที่ 12 มกราคม 2561 และงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงเรื่องโรคสัตว์สู่คน และการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย โดยภายในงานฯ จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การตอบปัญหาวิชาการชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การประกวดสัตว์ปีก การประกวดกระต่าย งานประชุมวิชาการเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่น” กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมทดสอบสุนัขนิสัยดี กิจกรรมขี่ม้าและให้อาหารม้า กิจกรรมทำวีลแชร์ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นฟรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น การเสวนาถึงเรื่อง“เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างไร ให้ถูกใจและถูกต้อง” พร้อมทั้งการแสดงของนกจากสมาพันธ์สัตว์ปีกแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1419 หรือ ติดตามข่าวสารจาก facebook page “มหิดลคนรักสัตว์” และ “Mahidol University, Faculty of Veterinary Science” และ เว็บไซต์ http://www.vs.mahidol.ac.th 

Recent post