พิธีเปิดการการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017

มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการวิจัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
December 20, 2017
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร
December 22, 2017

พิธีเปิดการการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017

robot07

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 หรือ RCAP 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Robotics Week 2017 ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค และงานสัมมนานานาชาติใน วันที่ 18 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

Recent post