อธิการบดีเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร
December 22, 2017
พิธีลงนามในข้อตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยโอซาก้าและพิธีเปิด Mahidol University – Osaka University Joint Campus
December 22, 2017

อธิการบดีเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

S_7161582794863

18 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมรองศาสตราจารย์ นพ. สุพรชัย กองพัฒนากุล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เข้าพบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรของศูนย์ การสนับสนุนด้านการวิจัยของชาติ นอกจากนี้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล และแวะเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post