พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
January 10, 2018

พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

siriraj2

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

***เครดิตภาพ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ***

Recent post