พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Shanghai Jiao Tong University
December 22, 2017
ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)
December 22, 2017

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

qc4

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 11 ท่าน ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว

Recent post