การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”
August 2, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินแก่เอกอัครราชทูตลาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
August 2, 2018

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

Recent post