พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
August 2, 2018
ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมงาน Thailand Social Expo 2018
August 3, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินแก่เอกอัครราชทูตลาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Recent post