พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
August 2, 2018
ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมงาน Thailand Social Expo 2018
August 3, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินแก่เอกอัครราชทูตลาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

lao4

2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 365,886.53 บาท เพื่อสมทบเข้าศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเหตุเขื่อน เซเปียน – เซน้ำน้อยแตก ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก โดยมีนายแสง สุขะทิวง (H.E. MR. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย ถ.ประชาอุทิศ

Recent post