คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 1, 2018
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
August 2, 2018

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”

Recent post