ม.มหิดล ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดเสริมสร้างต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย เพื่อการศึกษาต่อยอดในอนาคต
December 25, 2017
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 28, 2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

????????????????????????????????????

newyear08

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดปุรณาวาส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานดังกล่าวท่านอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

Recent post