การฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 7 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)
February 27, 2019
MU Executives Visit MUIC
February 28, 2019

สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan

Recent post