สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan
February 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
February 28, 2019

MU Executives Visit MUIC

muic-pa13

Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, along with university executives, met with Assoc. Prof. Dr. Chulathida Chomchai, Dean of Mahidol University International College (MUIC), and college executives, administration officials, and faculty members for the Performance Agreement (PA) 2019 Consideration Session on February 28, 2019. The meeting was meant to set the future policy of MUIC.