ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม THE Research Excellence Summit: Asia Pacific
February 20, 2019
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136
February 20, 2019

MUIC Officials Meet with AACSB Peer Review Team for Consultation

AACSB-MUIC07

The Business Administration Division (BA) of Mahidol University International College (MUIC) welcomed the AACSB Peer Review Team (PRT) during the final stage of the AACSB Accreditation Visit held on February 17-20, 2019.

The Peer Review Team (PRT) was composed of Prof. Hirokazu Kono, Dean of Keio Business School, and Chair of the PRT; Prof. Jaishankar Ganesh, Dean of Rutger School of Business; and Prof. Theodore E. Zorn, Dean of Massey University College of Business.

The MUIC Executive Team led by Assoc. Prof. Dr. Chulathida Chomchai, College Dean, along with Dr. Benjalux Sakunasingha, BA Division Chair, and division officers, held consultations with the PRT, giving them an update of the BA Division’s accreditation progress. The PRT then offered advice on key issues and gave recommendations with regard to the accreditation process.

Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, and Assoc. Prof. Dr. Sompop Prathanturarug, Acting Vice President for Quality Development, attended the session on February 20 and listened to the discussions. Prof. Banchong also handed out token souvenirs to the PRT.

Recent post