อธิการบดี ม.มหิดล ได้ร่วมบรรยาย ใน Panel Discussion หัวข้อ “Opportunities in Entrepreneurship for ASEAN Universities”
February 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด Mahidol – SCB Investment Lab ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย
February 13, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research

Recent post