ม.มหิดลเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ 4icu.org
February 12, 2019
อธิการบดี ม.มหิดล ได้ร่วมบรรยาย ใน Panel Discussion หัวข้อ “Opportunities in Entrepreneurship for ASEAN Universities”
February 13, 2019

ICT มหิดล คิดโปรแกรม “ระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคลโดยใช้รูปแบบการเดิน”

Recent post