ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
February 4, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ SPACE-F  โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
February 4, 2019

Norwegian Ambassador paid a courtesy call on the MU’s Executives

1EE4D789-95E2-40E4-9536-B1832214209B

On Monday 4th February 2019, H.E. Mrs. Kjersti Rodsmoen, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Thailand and Mr. Tor Haug, Charge d’ Affaires / Minister Counsellor, paid a courtesy call to Prof. Banchong Mahaisavariya, Acting President of Mahidol University, together with Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication.  On this occasion, the meeting focused on many aspects of the higher education system in Thailand and the current collaboration between Norway and Thailand.

H.E. Mrs. Kjersti Rodsmoen also discussed further about the opportunities to strengthen the academic collaboration between the two countries. It was a very productive and fruitful meeting.

Recent post