“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
April 10, 2019
พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
April 15, 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์

Recent post