ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้
December 12, 2018
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)
December 12, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)

Recent post