บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)
December 12, 2018
การบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering” โดย ผู้แทนจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
December 12, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12

Recent post