หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
May 30, 2018
รางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
May 30, 2018

หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561

Recent post