หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
May 30, 2018
รางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
May 30, 2018

หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561

sema1

หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561 จังหวัดพิษณุโลก สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

Recent post