หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561
May 30, 2018
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 30, 2018

รางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

award1

30 พฤษภาคม 2561 นางสุดตา ปรักกโมดม หัวหน้าโครงการฯ และคณะ พร้อมด้วย อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหาร เพื่อนำรางวัลที่ได้รับรางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva” และ Special Award จาก International Warsaw Invention Show ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 จากผลงานเรื่อง “Siriraj Anesthesia Electronic Medical Record” ซึ่งเจ้าของผลงานคือ นางสุดตา ปรักกโมดม ศ.ดร.นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล และ อ.นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post