หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561
May 30, 2018
ม.มหิดล ลงนามความความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 30, 2018

รางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

Recent post