อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร ก่อนการแข่งขัน“มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37
May 30, 2018
หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ได้รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2561
May 30, 2018

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

Library7

28 พฤษภาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และบริวารผ้าป่า เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (กระเบื้องปูพื้นศาลาการเปรียญ) โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ยอดจำนวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 138,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทางผู้จัดขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญ คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ

Recent post