ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารส่วนงานและอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
May 28, 2018
หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
May 30, 2018

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร ก่อนการแข่งขัน“มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37

sport2

30 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาบุคลากร ก่อนเดินทางไปแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา มีนักกีฬารวมทั้งสิ้น 379 คน นอกจากนี้มีผู้ให้การสนับสนุนเสื้อลำลองแก่คณะนักกีฬาจำนวน 2 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Recent post