คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
January 10, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย
January 10, 2018

พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา และโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1

siri10

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ และ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดอุทยานฯ อย่างเป็นทางการ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายเรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อป้องกันโรคและรักษาสุขภาพ”, การพาชมนิทรรศการถาวรเรื่อง “สมุนไพร: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และ ชมการสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

Recent post