คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย
January 10, 2018
งานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสำเร็จ การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย”
January 10, 2018

คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด

pa9

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกุล คณบดี คณะศิลปศาสตร์ และ รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วิจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับตามลำดับ ในการนี้อธิการบดีได้มอบหมายทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 2560-2561 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

Recent post