ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Oslo
January 10, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
January 10, 2018

ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

jg1

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10 โดยมีนายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ สักการะรูปปั้นพระบิดา ไหว้ศาลพ่อขุนทุ่งประจำศูนย์การแพทย์ฯ และพิธีเปิดหน่วยสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น G

Recent post