คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด
January 10, 2018
ชาวมหิดล ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
January 10, 2018

งานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสำเร็จ การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย”

pump3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสำเร็จ การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย” ขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 เป็นวิธีการใหม่ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ซึ่งได้ผลดีแก่ผู้ป่วย และนับว่าเป็นความสาเร็จครั้งแรกในวงการแพทย์ไทยที่สามารถทำการผ่าตัดด้วยเครื่องหัวใจเทียม Heart Mate3 ซึ่งเครื่องหัวใจเทียม Heart Mate3 เป็นเครื่องมือที่ผ่านการรับรองให้ใช้สาหรับช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ หรือเรียกอีกชื่อว่า LVAD (Left Ventricular Assist Device) หน้าที่ของเครื่องคือ ทำการปั๊มเพิ่มแรงดันส่งเลือดให้ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญยิ่งในวงการแพทย์ของประเทศไทย

Recent post