มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier

ชาวมหิดล ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
January 10, 2018
ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนไข้เลือดออก…ในมุมมองผู้ร่วมวิจัยวัคซีนฯ”
January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier

visit

วันที่ 20 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน และดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ Dr. Youngsuk Chi, Chairman of Elsevier ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในสถาบันการศึกษา

Recent post