ศิริราชประกาศผลสำเร็จรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนไข้เลือดออก…ในมุมมองผู้ร่วมวิจัยวัคซีนฯ”
January 10, 2018
แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ
January 10, 2018

ศิริราชประกาศผลสำเร็จรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก

si-news5

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก” โดยมี ศ.คลินิก. นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

ขณะนี้คณะฯได้ดำเนินการหลาย ๆ ด้านเพื่อรองรับและเตรียมการที่จะให้มีการรักษาแห่งอนาคตที่จะเหมาะสมกับคนไทย เพื่อผู้ป่วยไทย โดยมีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งของคนไทยที่ทำโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากหลายๆศาสตร์ที่ครอบคลุมการค้นคว้าด้านการกลายพันธุ์ การแสดงออกของเซลล์มะเร็งด้านต่างๆ (จีโนมิค, โปรตีโอมิค, ฟีโนมิค, และการตอบสนองต่อยา) ของผู้ป่วยแต่ละคน และขมวดด้วยกันด้วยการวิเคราะห์โดยเภสัชวิทยาเชิงระบบ และการพัฒนาด้านการรักษาอื่นๆเพื่อก้าวไปสู่ ”แนวทางการแพทย์ในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0” ตามแนวนโยบายของประเทศ

ขอเชิญสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี ติดต่อสอบถามและนัดหมายรับบริการได้ที่ หน่วยตรวจรักษาโรคเต้านมศิริราช อาคารสมเด็จ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 โทร. 0-2419-4975

Recent post