ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย

พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา และโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1
January 10, 2018
คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด
January 10, 2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย

mou9

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานโดย ผศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล และ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช ณ ห้องประชุม ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post