มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
April 2, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
April 2, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019”

Recent post