รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม “THE Thailand Rankings Masterclass”
March 19, 2019
รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล บรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ในโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง (AMP) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการจัดการ
March 20, 2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP #22)

Recent post