การประชุมนานาชาติ INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION PLATFORM (IZNHEP): INTERNATIONALIZATION POLICIES AND PRACTICES FOR FUTURE DEVELOPMENT
November 29, 2018
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition)
November 29, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทน จาก Victoria University of Wellington New Zealand

Recent post