คณะผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุม “Belt and Road Science and Innovation Forum 2018” ที่ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong
November 2, 2018
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้แทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีลงนามของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
November 5, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงาน TEDxMahidolU 2018

Recent post