กรรมการมูลนิธิราชสุดา เข้าเฝ้าถวายรายงาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิราชสุดา
December 6, 2018
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Nanyang Technological University​​​​​​​ วันที่ 5-7 ธัน
December 6, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University

Recent post