รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ในรายการ เรื่องดีดี TNN ทางช่อง TNN 24
November 23, 2018
งานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมพิธีต้อนรับบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของศิริราช
November 26, 2018

งานเดินวิ่ง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post