พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
September 12, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561
September 12, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน ( PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

Recent post