นศ.ชีวการแพทย์ มหิดล คิดค้นระบบการขนย้ายและเก็บรักษาหัวใจ สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
June 8, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือจัดตั้งศูนย์การแพทย์
June 8, 2018

ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน

Recent post