รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7
July 12, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
July 13, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Electrical and Information Engineering และ Marine Science and Technology มหาวิทยาลัย Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post