“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน”
May 28, 2018
อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร ก่อนการแข่งขัน“มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37
May 30, 2018

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารส่วนงานและอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

Recent post