8 ส่วนงาน ม.มหิดล ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 จัดโดย สกว.
December 27, 2018
สถาบันเด็กฯ มหิดล จับมือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) ลงนามความร่วมมือดำเนินงาน “ แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”
December 27, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาวิชาการ “50 ปี 50 ปีครูดีเด่น กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0”

Recent post