พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
November 16, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง จ.สุพรรณบุรี
November 17, 2018

ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Recent post