พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
September 24, 2018
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
September 24, 2018

พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post