มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2018

“จับใจ : ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคม”
May 7, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion)
May 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2018

Recent post