“จับใจ : ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคม”
May 7, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion)
May 7, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2018

dek4

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2018 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา โดยมี เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ข้อมูลและแนะนำด้านหลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการสมัครสอบในระบบTCAS61 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเรื่องการรับสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันเป็นจำนวนมาก

Recent post