การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561
August 31, 2018
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”
August 31, 2018

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข”

Recent post