พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9
December 3, 2018
ส.โภชนาการ มหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรม ภายใต้หัวข้อ “Food Safety Inspection”
December 3, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project”

Recent post