คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือจัดตั้งศูนย์การแพทย์
June 8, 2018
พิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
June 10, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี

Recent post